Dự án mới

DG Milk
Khách hàng : Tập đoàn Pacific Healthcare
Khu vực : TP.HCM
Lĩnh vực
Chăm sóc sức khoẻ và phân phối các sản phẩm và dịch vụ về dược phẩm

Tổng quan

Tập đoàn Pacific Healthcare được thành lập năm 1961 bởi nhà sáng lập tiền nhiệm Fits Buhrmann. Khởi đầu ở Thailand, Pacific Healthcare đã và đang tăng trưởng vững mạnh để giúp đỡ nhiều người hơn nữa ở khu vực Đông Nam Á. Kết nối với hơn 600 triệu người tiêu dùng, Pacific Healthcare được mở rộng đến Philippines, Vietnam, Myanmar và Cambodia. Pacific Healthcare có một tầm nhìn nhất quán về chăm sóc sức khoẻ và phân phối các sản phẩm và dịch vụ về dược phẩm và y tế trong tương lai, trong đó có nhãn hàng DG Milk.

Hạng mục

  • Thiết kế giao diện
  • Lập trình
  • Cập nhật nội dung

Website Giới thiệu